Úradná tabuľa ÚJD SR

3491-2023

č. konania: 3491-2023

č. rozhodnutia: 346/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.10.2023

dátum ukončenia konania: 11.11.2023

dátum aktualizácie: 13.11.2023

Prílohy:

3491-2023_SpravneKonanie_3491-2023_Formulár o zverejnení SpK 3491.pdf
3491-2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia SpK 3491.pdf
3491-2023_Anonym SE-00082-012216-2023.pdf
3491-2023_Rozhodnutie_346_2023_Rozhodnutie_346_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023