Úradná tabuľa ÚJD SR

3485-2023

č. konania: 3485-2023

č. rozhodnutia: 342/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.10.2023

dátum ukončenia konania: 09.11.2023

dátum aktualizácie: 09.11.2023

Prílohy:

3485-2023_SpravneKonanie_3485-2023_Formulár o zverejnení SpK 3485.pdf
3485-2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia SpK 3485.pdf
3485-2023_Anonym SE-00082-012201-2023.pdf
3485-2023_Rozhodnutie_342_2023_Rozhodnutie_342_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023