Úradná tabuľa ÚJD SR

3484-2023

č. konania: 3484-2023

č. rozhodnutia: 386/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.12.2023

dátum aktualizácie: 14.12.2023

Prílohy:

3484-2023_SpravneKonanie_3484-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3484-2023_akt. 03 zo dňa 14.12. 2023.pdf
3484-2023_UJD SR 3484-2023, Žiadosť. SE-MO34_A.pdf
3484-2023_Rozhodnutie_386_2023_UJD SR 3484-2023,Rozhodnutie, EMO34.002.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023