Úradná tabuľa ÚJD SR

3482-2023

č. konania: 3482-2023

č. rozhodnutia: 384/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.12.2023

dátum aktualizácie: 14.12.2023

Prílohy:

3482-2023_SpravneKonanie_3482-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3482-2023_akt. 03 zo dňa 14. 12. 2023.pdf
3482-2023_UJD SR 3482-2023, Žiadosť, SE- MO34.pdf
3482-2023_Rozhodnutie_384_2023_UJD SR 3482-2023, Rozhodnutie, EMO34.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023