Úradná tabuľa ÚJD SR

3464-2023

č. konania: 3464-2023

č. rozhodnutia: 327/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.10.2023

dátum ukončenia konania: 06.10.2023

dátum aktualizácie: 30.10.2023

Prílohy:

3464-2023_SpravneKonanie_3464-2023_Spk ÚJD SR 3464-2023_rev.01.pdf
3464-2023_ziadost.pdf
3464-2023_Rozhodnutie_327_2023_R327_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023