Úradná tabuľa ÚJD SR

3445-2023

č. konania: 3445-2023

č. rozhodnutia: 357/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.10.2023

dátum ukončenia konania: 21.11.2023

dátum aktualizácie: 21.11.2023

Prílohy:

3445-2023_SpravneKonanie_3445-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3445_2023rev03.pdf
3445-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01476_011703_2023_Mc.pdf
3445-2023_Rozhodnutie_357_2023_Rozhodnutie_357_2023.pdf

Aktualizácia: 21.11.2023