Úradná tabuľa ÚJD SR

3444-2023

č. konania: 3444-2023

č. rozhodnutia: 391/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.10.2023

dátum ukončenia konania: 14.12.2023

dátum aktualizácie: 19.12.2023

Prílohy:

3444-2023_SpravneKonanie_3444-2023_20491872.pdf
3444-2023_An SE_01475_014657_2023.pdf
3444-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
3444-2023_UradnyList_9609_2023.pdf
3444-2023_An_SE_01475_011702_2023_Mc.pdf
3444-2023_Rozhodnutie_391_2023_Rozhodnutie_391_2023.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023