Úradná tabuľa ÚJD SR

3444-2023

č. konania: 3444-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.10.2023

dátum aktualizácie: 24.11.2023

Prílohy:

3444-2023_SpravneKonanie_3444-2023_94204525.pdf
3444-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
3444-2023_UradnyList_9609_2023.pdf
3444-2023_An_SE_01475_011702_2023_Mc.pdf

Aktualizácia: 24.11.2023