Úradná tabuľa ÚJD SR

3437-2022

č. konania: 3437-2022

č. rozhodnutia: 314/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum ukončenia konania: 24.11.2022

dátum aktualizácie: 16.02.2023

Prílohy:

3437-2022_SpravneKonanie_3437-2022_SpK_3437_2022_ver_03_28_NOV_2022.pdf
3437-2022_Žiadosť_ OZ _ 34_2022_RSE_50000_Jadro_black.pdf
3437-2022_Rozhodnutie_314_2022_Rozhodnutie_314_2022_3437_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023