Úradná tabuľa ÚJD SR

3431-2023

č. konania: 3431-2023

č. rozhodnutia: 375/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.09.2023

dátum ukončenia konania: 21.11.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

3431-2023_SpravneKonanie_3431-2023_Zverejnenie SpK 3431_2023 rev03.pdf
3431-2023_SE_01470_011741_Ga_anon.002.pdf
3431-2023_2023_8070 Upovedomenie o začati SpK 3431_2023.pdf
3431-2023_SE_01470_014102_2023_AA späťvzatie_an.002.pdf
3431-2023_Rozhodnutie_375_2023_R 375.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023