Úradná tabuľa ÚJD SR

3428-2022

č. konania: 3428-2022

č. rozhodnutia: 321/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.10.2022

dátum ukončenia konania: 15.12.2022

dátum aktualizácie: 22.12.2022

Prílohy:

3428-2022_SpravneKonanie_3428-2022_Formulár o zverejnení SpK 3428 rev. 02.pdf
3428-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_033248.pdf
3428-2022_Rozhodnutie_321_2022_Rozhodnutie č. 321_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023