Úradná tabuľa ÚJD SR

3403-2023

č. konania: 3403-2023

č. rozhodnutia: 389/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.09.2023

dátum ukončenia konania: 12.12.2023

dátum aktualizácie: 14.12.2023

Prílohy:

3403-2023_SpravneKonanie_3403-2023_Zv. inf. - Spis č. 3403-2023_rev. 03 z 14.12.2023.pdf
3403-2023_SE_00082_011718_2023_UJD_26.09.2023_anonymizov.pdf
3403-2023_Rozhodnutie_389_2023_Rozhodnutie_389_2023.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023