Úradná tabuľa ÚJD SR

3400-2023

č. konania: 3400-2023

č. rozhodnutia: 335/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.09.2023

dátum ukončenia konania: 01.11.2023

dátum aktualizácie: 02.11.2023

Prílohy:

3400-2023_SpravneKonanie_3400-2023_SPK 3400-2023 formulár 03.pdf
3400-2023_SPK 3400-2023_Žiadosť AN.pdf
3400-2023_Rozhodnutie_335_2023_Rozhodnutie_335_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023