Úradná tabuľa ÚJD SR

3399-2022

č. konania: 3399-2022

č. rozhodnutia: 291/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.10.2022

dátum ukončenia konania: 22.11.2022

dátum aktualizácie: 23.11.2022

Prílohy:

3399-2022_SpravneKonanie_3399-2022_SPK 3399-2022 formulár 03.pdf
3399-2022_SPK 3399-2022_ziadost AN.pdf
3399-2022_Rozhodnutie_291_2022_R291_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023