Úradná tabuľa ÚJD SR

3368-2023

č. konania: 3368-2023

č. rozhodnutia: 423/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 21.09.2023

dátum ukončenia konania: 30.12.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3368-2023_SpravneKonanie_3368-2023_FoZ SpK_01_3368_2023_SE.pdf
3368-2023_Žiadosť _SE_3368_2023.pdf
3368-2023_Rozhodnutie_423_2023_Rozhodnutie_423_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024