Úradná tabuľa ÚJD SR

3368-2023

č. konania: 3368-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 21.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

3368-2023_SpravneKonanie_3368-2023_FoZ SpK_00_3368_2023_SE.pdf
3368-2023_Žiadosť _SE_3368_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023