Úradná tabuľa ÚJD SR

3366-2023

č. konania: 3366-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

3366-2023_SpravneKonanie_3366-2023_FoZ SpK_00_3366_2023_VUJE.pdf
3366-2023_Žiadosť_VUJE_3366_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023