Úradná tabuľa ÚJD SR

3366-2023

č. konania: 3366-2023

č. rozhodnutia: 402/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2023

dátum ukončenia konania: 18.12.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3366-2023_SpravneKonanie_3366-2023_FoZ SpK_01_3366_2023_VUJE.pdf
3366-2023_Žiadosť_VUJE_3366_2023.pdf
3366-2023_Rozhodnutie_402_2023_Rozhodnutie_402_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024