Úradná tabuľa ÚJD SR

3358-2023

č. konania: 3358-2023

č. rozhodnutia: 359/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.09.2023

dátum ukončenia konania: 22.11.2023

dátum aktualizácie: 23.11.2023

Prílohy:

3358-2023_SpravneKonanie_3358-2023_Zv. inf. - Spis č. 3358-2023_rev. 03 z 23.11.2023.pdf
3358-2023_SE_00082_011429_2023 UJD 19.09.2023_anonymizov.pdf
3358-2023_Rozhodnutie_359_2023_Rozhodnutie_359_2023.pdf

Aktualizácia: 23.11.2023