Úradná tabuľa ÚJD SR

3357-2022

č. konania: 3357-2022

č. rozhodnutia: 293/2022

účastník konania: SMZ

dátum začiatku konania: 28.09.2022

dátum ukončenia konania: 28.11.2022

dátum aktualizácie: 06.12.2022

Prílohy:

3357-2022_SpravneKonanie_3357-2022_Formulár o zverejnení SpK 3357-2022 rev. 02 zo dňa 6.12.2022.pdf
3357-2022_ziadost.pdf
3357-2022_Rozhodnutie_293_2022_R293_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023