Úradná tabuľa ÚJD SR

3340-2023

č. konania: 3340-2023

č. rozhodnutia: 303/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.09.2023

dátum ukončenia konania: 22.09.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3340-2023_SpravneKonanie_3340-2023_Spk ÚJD SR 3340-2023_rev.01.pdf
3340-2023_ziadost_an.002.pdf
3340-2023_Rozhodnutie_303_2023_R303_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023