Úradná tabuľa ÚJD SR

3336-2023

č. konania: 3336-2023

č. rozhodnutia: 366/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.09.2023

dátum ukončenia konania: 25.11.2023

dátum aktualizácie: 05.12.2023

Prílohy:

3336-2023_SpravneKonanie_3336-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3336-2023 rev 03.pdf
3336-2023_SE_011358_00082__2023-anonymizovaná.pdf
3336-2023_Rozhodnutie_366_2023_Rozhodnutie_366_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023