Úradná tabuľa ÚJD SR

3335-2023

č. konania: 3335-2023

č. rozhodnutia: 328/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.09.2023

dátum ukončenia konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 30.10.2023

Prílohy:

3335-2023_SpravneKonanie_3335-2023_SPK 3335-2023 formulár 03.pdf
3335-2023_SPK 3335-2023 žiadosť AN.pdf
3335-2023_Rozhodnutie_328_2023_Rozhodnutie_328_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023