Úradná tabuľa ÚJD SR

3329-2023

č. konania: 3329-2023

č. rozhodnutia: 380/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum ukončenia konania: 08.12.2023

dátum aktualizácie: 15.12.2023

Prílohy:

3329-2023_SpravneKonanie_3329-2023_FoZ SpK_01_3329_2023_SE.pdf
3329-2023_Žiadosť_SE_3329_2023.pdf
3329-2023_Rozhodnutie_380_2023_Rozhodnutie_380_2023.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023