Úradná tabuľa ÚJD SR

3329-2023

č. konania: 3329-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

3329-2023_SpravneKonanie_3329-2023_FoZ SpK_00_3329_2023_SE.pdf
3329-2023_Žiadosť_SE_3329_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023