Úradná tabuľa ÚJD SR

3328-2023

č. konania: 3328-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

3328-2023_SpravneKonanie_3328-2023_FoZ SpK_00_3328_2023_SE.pdf
3328-2023_Žiadosť_SE_3328_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023