Úradná tabuľa ÚJD SR

3322-2023

č. konania: 3322-2023

č. rozhodnutia: 378/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum ukončenia konania: 06.12.2023

dátum aktualizácie: 21.12.2023

Prílohy:

3322-2023_SpravneKonanie_3322-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3322-2023_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
3322-2023_SE_00082_010289_2023_UJD_14.09.2023_anonymizovana.pdf
3322-2023_Rozhodnutie_378_2023_Rozhodnutie_378_2023.pdf

Aktualizácia: 21.12.2023