Úradná tabuľa ÚJD SR

3307-2023

č. konania: 3307-2023

č. rozhodnutia: 360/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.09.2023

dátum ukončenia konania: 23.11.2023

dátum aktualizácie: 24.11.2023

Prílohy:

3307-2023_SpravneKonanie_3307-2023_Zv. inf. - Spis č. 3307-2023_rev. 03 z 24.11.2023.pdf
3307-2023_SE_00082_2023_UJD_13.09.2023_anonymizov.002.pdf
3307-2023_Rozhodnutie_360_2023_Rozhodnutie_360_2023.pdf

Aktualizácia: 24.11.2023