Úradná tabuľa ÚJD SR

3290-2022

č. konania: 3290-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.09.2022

dátum aktualizácie: 22.09.2022

Prílohy:

3290-2022_SpravneKonanie_3290-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3290-2022 r.00 .pdf
3290-2022_SE_2022_032003 UJD 20.09.2022.pdf

Aktualizácia: 06.10.2022