Úradná tabuľa ÚJD SR

3289-2022

č. konania: 3289-2022

č. rozhodnutia: 270/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2022

dátum aktualizácie: 10.10.2022

Prílohy:

3289-2022_SpravneKonanie_3289-2022_SpK_3289_2022_ver_02_10_OKT_2022.pdf
3289-2022_Ziadost VUJE 11421_2022 _black.pdf
3289-2022_Rozhodnutie_270_2022_Rozhodnutie_270_2022_AUT.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023