Úradná tabuľa ÚJD SR

3289-2022

č. konania: 3289-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2022

dátum aktualizácie: 22.09.2022

Prílohy:

3289-2022_SpravneKonanie_3289-2022_SpK_3289_2022_ver_00_22_SEP_2022.pdf
3289-2022_Ziadost VUJE 11421_2022 _black.pdf
3289-2022_Záznam Listu LRO_7015_2022 o Upovedomenie om začatí SpK.pdf

Aktualizácia: 22.09.2022