Úradná tabuľa ÚJD SR

3288-2023

č. konania: 3288-2023

č. rozhodnutia: 383/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.09.2023

dátum ukončenia konania: 23.12.2023

dátum aktualizácie: 28.12.2023

Prílohy:

3288-2023_SpravneKonanie_3288-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3288-2023_akt. 04 zo dňa 28.12.2023.pdf
3288-2023_UJD SR 3288-202, Žiadosť_A, JE EMO1,2.pdf
3288-2023_Rozhodnutie_383_2023_UJD SR 3288-2023, Rozhodnutie, EMO12 .pdf

Aktualizácia: 28.12.2023