Úradná tabuľa ÚJD SR

3287-2022

č. konania: 3287-2022

č. rozhodnutia: 283/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.09.2022

dátum ukončenia konania: 10.11.2022

dátum aktualizácie: 10.11.2022

Prílohy:

3287-2022_SpravneKonanie_3287-2022_SPK 3287-2022 formulár 03.pdf
3287-2022_SPK 3287-2022 žiadosť AN.pdf
3287-2022_Rozhodnutie_283_2022_Rozhodnutie 283_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023