Úradná tabuľa ÚJD SR

3287-2022

č. konania: 3287-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.09.2022

dátum aktualizácie: 22.09.2022

Prílohy:

3287-2022_SpravneKonanie_3287-2022_SPK 3287-2022 formulár 00.pdf
3287-2022_SPK 3287-2022 žiadosť AN.pdf

Aktualizácia: 22.09.2022