Úradná tabuľa ÚJD SR

3285-2023

č. konania: 3285-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.09.2023

dátum aktualizácie: 27.09.2023

Prílohy:

3285-2023_SpravneKonanie_3285-2023_SPK 3285-2023 formulár 01.pdf
3285-2023_Rozhodnutie_311_2023.pdf
3285-2023_SPK 3285-2023 žiadosť AN.pdf

Aktualizácia: 27.09.2023