Úradná tabuľa ÚJD SR

3285-2023

č. konania: 3285-2023

č. rozhodnutia: 431/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.09.2023

dátum ukončenia konania: 05.01.2024

dátum aktualizácie: 05.01.2024

Prílohy:

3285-2023_SpravneKonanie_3285-2023_SPK 3285-2023 formulár 04.pdf
3285-2023_SPK 3285-2023 žiadosť doplnenie AN.pdf
3285-2023_SPK 3285-2023 žiadosť AN.pdf
3285-2023_Rozhodnutie_431_2023_Rozhodnutie_431_2023.pdf

Aktualizácia: 05.01.2024