Úradná tabuľa ÚJD SR

3284-2023

č. konania: 3284-2023

č. rozhodnutia: 290/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.09.2023

dátum ukončenia konania: 14.09.2023

dátum aktualizácie: 22.05.2024

Prílohy:

3284-2023_SpravneKonanie_3284-2023_Formulár SpK 3284-2023_rev.00.pdf
3284-2023_list SE_00082_011216_2023 anonym..pdf
3284-2023_Rozhodnutie_290_2023_R 290_2023..pdf

Aktualizácia: 22.05.2024