Úradná tabuľa ÚJD SR

3279-2023

č. konania: 3279-2023

č. rozhodnutia: 374/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 11.09.2023

dátum ukončenia konania: 19.12.2023

dátum aktualizácie: 19.12.2023

Prílohy:

3279-2023_SpravneKonanie_3279-2023_Formulár SpK_3279_2023_rev 04.pdf
3279-2023_UJD SR 3279-2023, Žiadosť, JE EMO12-A.pdf
3279-2023_Rozhodnutie_374_2023_UJD SR 3279-2023, Rozhodnutie č.374_ JE EMO12.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023