Úradná tabuľa ÚJD SR

3276-2023

č. konania: 3276-2023

č. rozhodnutia: 365/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.09.2023

dátum ukončenia konania: 24.11.2023

dátum aktualizácie: 05.12.2023

Prílohy:

3276-2023_SpravneKonanie_3276-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3276-2023 rev 03.pdf
3276-2023_SE_00082_011030_2023-anonymizovaná.pdf
3276-2023_Rozhodnutie_365_2023_Rozhodnutie_365_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023