Úradná tabuľa ÚJD SR

3270-2023

č. konania: 3270-2023

č. rozhodnutia: 305/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.09.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3270-2023_SpravneKonanie_3270-2023_Zverejnenie rozhodnutia 305_2023 v SpK 3270_2023rev02.pdf
3270-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_010411_2023_UJD_18.08.2023.pdf
3270-2023_Rozhodnutie_305_2023_Rozhodnutie_305_2023.pdf

Aktualizácia: 25.09.2023