Úradná tabuľa ÚJD SR

3270-2023

č. konania: 3270-2023

č. rozhodnutia: 305/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.09.2023

dátum ukončenia konania: 11.10.2023

dátum aktualizácie: 11.10.2023

Prílohy:

3270-2023_SpravneKonanie_3270-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3270_2023rev03.pdf
3270-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_010411_2023_UJD_18.08.2023.pdf
3270-2023_Rozhodnutie_305_2023_Rozhodnutie_305_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023