Úradná tabuľa ÚJD SR

3253-2023

č. konania: 3253-2023

č. rozhodnutia: 334/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.09.2023

dátum ukončenia konania: 30.10.2023

dátum aktualizácie: 20.11.2023

Prílohy:

3253-2023_SpravneKonanie_3253-2023_FoZ SpK_01_3253_2023_VUJE.pdf
3253-2023_Žiadosť_VUJE_3253_2023.pdf
3253-2023_Rozhodnutie_334_2023_eRozhodnutie_334_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023