Úradná tabuľa ÚJD SR

3253-2023

č. konania: 3253-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.09.2023

dátum aktualizácie: 11.09.2023

Prílohy:

3253-2023_SpravneKonanie_3253-2023_FoZ SpK_00_3253_2023_VUJE.pdf
3253-2023_Žiadosť_VUJE_3253_2023.pdf

Aktualizácia: 11.09.2023