Úradná tabuľa ÚJD SR

3249-2023

č. konania: 3249-2023

účastník konania: HUMA-LAB APEKO

dátum začiatku konania: 07.09.2023

dátum aktualizácie: 14.09.2023

Prílohy:

3249-2023_SpravneKonanie_3249-2023_Formulár o zverejnení SpK 3249-2023 rev. 00 zo dňa 14.9.2023.pdf
3249-2023_žiadosť_.pdf

Aktualizácia: 14.09.2023