Úradná tabuľa ÚJD SR

3249-2023

č. konania: 3249-2023

č. rozhodnutia: 338/2023

účastník konania: HUMA-LAB APEKO

dátum začiatku konania: 07.09.2023

dátum ukončenia konania: 06.11.2023

dátum aktualizácie: 14.11.2023

Prílohy:

3249-2023_SpravneKonanie_3249-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3249-2023 rev. 01 zo dňa 14.11.2023.pdf
3249-2023_žiadosť_.pdf
3249-2023_Rozhodnutie_338_2023_R338.pdf

Aktualizácia: 14.11.2023