Úradná tabuľa ÚJD SR

3232-2022

č. konania: 3232-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.09.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

3232-2022_SpravneKonanie_3232-2022_FoZ SpK_00_3232_2022_VUJE.pdf
3232-2022_Žiadosť_VUJE_3232_2022.pdf

Aktualizácia: 23.09.2022