Úradná tabuľa ÚJD SR

3232-2022

č. konania: 3232-2022

č. rozhodnutia: 317/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.09.2022

dátum ukončenia konania: 14.12.2022

dátum aktualizácie: 15.12.2022

Prílohy:

3232-2022_SpravneKonanie_3232-2022_FoZ SpK_01_3232_2022_VUJE.pdf
3232-2022_Žiadosť_VUJE_3232_2022.pdf
3232-2022_Rozhodnutie_317_2022_Rozhodnutie_7695_317_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023