Úradná tabuľa ÚJD SR

3203-2023

č. konania: 3203-2023

č. rozhodnutia: 336/2023

účastník konania: B-mat Group

dátum začiatku konania: 04.09.2023

dátum ukončenia konania: 06.11.2023

dátum aktualizácie: 14.11.2023

Prílohy:

3203-2023_SpravneKonanie_3203-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 3203-2023 rev. 01 zo dňa 14.11.2023.pdf
3203-2023_ziadost_.pdf
3203-2023_Rozhodnutie_336_2023_R336.pdf

Aktualizácia: 14.11.2023