Úradná tabuľa ÚJD SR

3192-2022

č. konania: 3192-2022

č. rozhodnutia: 280/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.09.2022

dátum aktualizácie: 20.10.2022

Prílohy:

3192-2022_SpravneKonanie_3192-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3192-2022_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
3192-2022_scan_ziadost SE_2022_030260_anonymizovana.pdf
3192-2022_Rozhodnutie_280_2022_Rozhodnutie_7905_2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022