Úradná tabuľa ÚJD SR

3185-2023

č. konania: 3185-2023

č. rozhodnutia: 302/2023

účastník konania: Nemocnica AGEL Komárno

dátum začiatku konania: 30.08.2023

dátum ukončenia konania: 13.10.2023

dátum aktualizácie: 19.10.2023

Prílohy:

3185-2023_SpravneKonanie_3185-2023_3185-2023_Spravne_konanie_3185-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
3185-2023_3185-2023_Žiadosť.pdf
3185-2023_Rozhodnutie_302_2023_R302_2023_MuLy_VaJu_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023