Úradná tabuľa ÚJD SR

3147-2023

č. konania: 3147-2023

č. rozhodnutia: 275/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.08.2023

dátum ukončenia konania: 28.09.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3147-2023_SpravneKonanie_3147-2023_Spk ÚJD SR 3147-2023_rev.00.pdf
3147-2023_ziadost_an.002.pdf
3147-2023_Rozhodnutie_275_2023_R275_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023