Úradná tabuľa ÚJD SR

3143-2023

č. konania: 3143-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum aktualizácie: 11.09.2023

Prílohy:

3143-2023_SpravneKonanie_3143-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3143-2023 rev.00.pdf
3143-2023_anonymizovaná žiadosť VUJE 10293_23.pdf
3143-2023_Informovanie účastníka SpK o začatí konania L7080_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023