Úradná tabuľa ÚJD SR

3142-2023

č. konania: 3142-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum aktualizácie: 07.09.2023

Prílohy:

3142-2023_SpravneKonanie_3142-2023_FoZ SpK_00_3142_2023_VUJE.pdf
3142-2023_Žiadosť_VUJE_3142_2023.002.pdf

Aktualizácia: 07.09.2023