Úradná tabuľa ÚJD SR

3142-2023

č. konania: 3142-2023

č. rozhodnutia: 353/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum ukončenia konania: 20.11.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

3142-2023_SpravneKonanie_3142-2023_FoZ SpK_03_3142_2023_VUJE.pdf
3142-2023_Žiadosť_VUJE_3142_2023.002.pdf
3142-2023_Rozhodnutie_353_2023_Rozhodnutie_353_2023.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023