Úradná tabuľa ÚJD SR

3141-2023

č. konania: 3141-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum aktualizácie: 07.09.2023

Prílohy:

3141-2023_SpravneKonanie_3141-2023_FoZ SpK_00_3141_2023_VUJE.pdf
3141-2023_Žiadosť_VUJE_3141_20223.pdf

Aktualizácia: 07.09.2023