Úradná tabuľa ÚJD SR

3141-2023

č. konania: 3141-2023

č. rozhodnutia: 382/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum ukončenia konania: 08.12.2023

dátum aktualizácie: 15.12.2023

Prílohy:

3141-2023_SpravneKonanie_3141-2023_FoZ SpK_01_3141_2023_VUJE.pdf
3141-2023_Žiadosť_VUJE_3141_20223.pdf
3141-2023_Rozhodnutie_382_2023_Rozhodnutie_382_2023.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023