Úradná tabuľa ÚJD SR

3140-2023

č. konania: 3140-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 24.08.2023

dátum aktualizácie: 08.09.2023

Prílohy:

3140-2023_SpravneKonanie_3140-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3140-2023 rev.00.pdf
3140-2023_anonymizovaná žiadosť VUJE 10294_23.pdf
3140-2023_Informovanie účastníka SpK o začatí konania L7074_2023.pdf

Aktualizácia: 08.09.2023