Úradná tabuľa ÚJD SR

3132-2023

č. konania: 3132-2023

č. rozhodnutia: 304/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.08.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3132-2023_SpravneKonanie_3132-2023_SPK 3132-2023 formulár 02.pdf
3132-2023_SPK 3132-2023 žiadosť AN.pdf
3132-2023_Rozhodnutie_304_2023_Rozhodnutie_304_2023.pdf

Aktualizácia: 25.09.2023