Úradná tabuľa ÚJD SR

3131-2023

č. konania: 3131-2023

č. rozhodnutia: 308/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.08.2023

dátum ukončenia konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 16.10.2023

Prílohy:

3131-2023_SpravneKonanie_3131-2023_(3.2) Formulár o zverejnení SpK3131_rev.03.pdf
3131-2023_(1.2) SE_00082_010542_2023 UJD 23.08.2023_ANONYM.pdf
3131-2023_Rozhodnutie_308_2023_(6) Rozhodnutie_308_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023