Úradná tabuľa ÚJD SR

3121-2023

č. konania: 3121-2023

č. rozhodnutia: 381/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum ukončenia konania: 11.12.2023

dátum aktualizácie: 14.12.2023

Prílohy:

3121-2023_SpravneKonanie_3121-2023_FoZ SpK_01_3121_2023_SE.pdf
3121-2023_Žiadosť_SE_3121_2023.pdf
3121-2023_Rozhodnutie_381_2023_LR_381_2023_final.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023