Úradná tabuľa ÚJD SR

3121-2023

č. konania: 3121-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum aktualizácie: 25.08.2023

Prílohy:

3121-2023_SpravneKonanie_3121-2023_FoZ SpK_00_3121_2023_SE.pdf
3121-2023_Žiadosť_SE_3121_2023.pdf

Aktualizácia: 25.08.2023