Úradná tabuľa ÚJD SR

3119-2023

č. konania: 3119-2023

č. rozhodnutia: 312/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum ukončenia konania: 18.10.2023

dátum aktualizácie: 27.10.2023

Prílohy:

3119-2023_SpravneKonanie_3119-2023_FoZ SpK_02_3119_2023_JAVYS.pdf
3119-2023_Žiadosť_JAVYS_3119_2023.pdf
3119-2023_Rozhodnutie_312_2023_Rozhodnutie_312_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023