Úradná tabuľa ÚJD SR

3119-2023

č. konania: 3119-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum aktualizácie: 25.08.2023

Prílohy:

3119-2023_SpravneKonanie_3119-2023_FoZ SpK_00_3119_2023_JAVYS.pdf
3119-2023_Žiadosť_JAVYS_3119_2023.pdf

Aktualizácia: 25.08.2023