Úradná tabuľa ÚJD SR

3118-2023

č. konania: 3118-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum aktualizácie: 25.08.2023

Prílohy:

3118-2023_SpravneKonanie_3118-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3118-2023 rev.00.pdf
3118-2023_anonymizovana žadosť VUJE.pdf
3118-2023_L_7068_2023 SpK 3118-2023 Oznámenie o začatí konania.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023