Úradná tabuľa ÚJD SR

3116-2022

č. konania: 3116-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.08.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

3116-2022_SpravneKonanie_3116-2022_SPK 3116-2022 formulár 01.pdf
3116-2022_SPK 3116-2022 Príloha R_2022_návrh.pdf
3116-2022_SPK 3116-2020_upovedomenie.pdf

Aktualizácia: 23.09.2022