Úradná tabuľa ÚJD SR

3116-2022

č. konania: 3116-2022

č. rozhodnutia: 260/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.08.2022

dátum ukončenia konania: 21.10.2022

dátum aktualizácie: 21.10.2022

Prílohy:

3116-2022_SpravneKonanie_3116-2022_SPK 3116-2022 formulár 03.pdf
3116-2022_SPK 3116-2022_Ziadost AN.pdf
3116-2022_Rozhodnutie_260_2022_Rozhodnutie 260_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023